Periodiku Bankar #17

Periodiku Bankar -Vështrim mbi Sektorin Financiar të Kosovës

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

financialliteracy

Filloi Kampanja për Edukim Financiar të klientëve

Filloi kampanja për edukim financiar e cila është realizuar në kuadër të Projektit për Edukim Financiar të klientëve bankar. Në kuadër të kësaj kampanje janë publikuar videot vetëdijësuese në fushën e e-banking, huazimit të mençur dhe karakteristikave të produktit. Këto video kanë për qëllim të rrisin edukimin financiar të klientëve duke i bërë …

Kryetari i Parlamentit krijon zyre për bizneset në Kuvend

Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka bërë të ditur se ka vendosur që t’i jap komunitetit të biznesit një zyrë në Kuvendin e Kosovës në mënyrë që bizneset të kenë qasje më të mirë në hartimin dhe ndryshimin …

Periodiku Bankar #16 Shoqata e Bankave te Kosoves-page-001

Periodiku Bankar -Vështrim mbi Sektorin Financiar të Kosovës

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

Lajmet e përgjithshme Lajmet e anëtarëve

Periodiku Bankar -Vështrim mbi Sektorin Financiar të Kosovës

Periodiku Bankar #17

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

July 3, 2015
më shumë...

Filloi Kampanja për Edukim Financiar të klientëve

financialliteracy

Filloi kampanja për edukim financiar e cila është realizuar në kuadër të Projektit për Edukim Financiar të klientëve bankar. Në kuadër të kësaj kampanje janë publikuar videot vetëdijësuese në fushën e e-banking, huazimit të mençur dhe karakteristikave të produktit. Këto video kanë për qëllim të rrisin edukimin financiar të klientëve duke i bërë …

June 23, 2015
më shumë...

Periodiku Bankar -Vështrim mbi Sektorin Financiar të Kosovës

Periodiku Bankar #16 Shoqata e Bankave te Kosoves-page-001

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

May 20, 2015
më shumë...

Zona e Anëtarëve

Kursi Valutor

EUR1 €
USD1.36 $
GBP0.83 £
CHF1.23