Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar – IFRS

                    Javën e kaluar, me 20, 21 dhe 22 Tetor, njëzet e pesë zyrtarë nga bankat komerciale dhe Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, ndoqën trajnimin me temë Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar – IFRS. Ky ishte njëri nga trajnimet i cili organizohet në partneritet me Agjencinë për…

Petrit Balija_Shoqata e Bankave të Kosovës_Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës #9_Shtator_2014

Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës

  “Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës” është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të këtij viti. Publikimet mujore përmbajnë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor do të trajtojë çështje të caktuara të sistemit financiar …

Debat mbi edukimin financiar të rinisë

 Në takimin e tretë rajonal vjetor të Organizatës Ndërkombëtare për Edukim Financiar të Fëmijëve dhe të Rinjve për Evropën dhe Azinë Qendrore që po mbahet në Shkup, të rinj nga e gjithë bota, por edhe institucione financiare dhe ekspert …

SHBK dhuroi shpërblimet e lojës shpërblyese “Panairi Financiar 2014”

  Shoqata e Bankave të Kosovës sot bëri ndarjen e shpërblimeve tek fituesit e …

Lajmet e përgjithshme Lajmet e anëtarëve

Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar – IFRS

                    Javën e kaluar, me 20, 21 dhe 22 Tetor, njëzet e pesë zyrtarë nga bankat komerciale dhe Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, ndoqën trajnimin me temë Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar – IFRS. Ky ishte njëri nga trajnimet i cili organizohet në partneritet me Agjencinë për…

October 28, 2014
më shumë...

Debat mbi edukimin financiar të rinisë

 Në takimin e tretë rajonal vjetor të Organizatës Ndërkombëtare për Edukim Financiar të Fëmijëve dhe të Rinjve për Evropën dhe Azinë Qendrore që po mbahet në Shkup, të rinj nga e gjithë bota, por edhe institucione financiare dhe ekspert …

October 20, 2014
më shumë...

Zona e Anëtarëve

Kursi Valutor

EUR1 €
USD1.36 $
GBP0.83 £
CHF1.23