Petrit Balija_Shoqata e Bankave të Kosovës_Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës #10_Tetor_2014-cover

Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës

“Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës” është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të këtij viti. Publikimet mujore përmbajnë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor do të trajtojë çështje të caktuara të sistemit financiar që për…

Përfundon trajnimi me temë Menaxhimi i Zyrës

Me 10 dhe 11 Nëntor, në Shoqatën e Bankave të Kosovës u mbajt trajnimi për aspekte të ndryshme në menaxhimin e zyrës dhe asistencës administrative. Pjesëmarrësit ishin nga bankat anëtare të Shoqatës së Bankave të Kosovës …

Shoqata e Bankave të Kosovës (SHBK) nënshkruan memorandum mirëkuptimi me Shoqatën e Sigurimeve të Kosovës (SHSK) dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

      Shoqata e Bankave të Kosovës (SHBK) nënshkruan memorandum mirëkuptimi me Shoqatën e Sigurimeve të Kosovës (SHSK) dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Në kuader të Forumit te Pronës në Kosovë me temë Tregu i Pronës dhe Financimit të Pronës në Kosovë drejt standardeve Europiane …

Gjenerata e pestë përfundon kursin në EFCB

Me 1 Nëntor, gjenerata e pestë e kandidatëve të certifikimit European Foundation Certificate in Banking  (EFCB) ka ndjekur ligjëratën e fundit para se t’i nënshtrohen provimit të certifikimit. Kandidatët vinin nga banka dhe universitete të ndryshme. Grupi i përzier në këtë mënyrë …

Lajmet e përgjithshme Lajmet e anëtarëve

Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës

Petrit Balija_Shoqata e Bankave të Kosovës_Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës #10_Tetor_2014-cover

“Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës” është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të këtij viti. Publikimet mujore përmbajnë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor do të trajtojë çështje të caktuara të sistemit financiar që për…

November 21, 2014
më shumë...

Përfundon trajnimi me temë Menaxhimi i Zyrës

Me 10 dhe 11 Nëntor, në Shoqatën e Bankave të Kosovës u mbajt trajnimi për aspekte të ndryshme në menaxhimin e zyrës dhe asistencës administrative. Pjesëmarrësit ishin nga bankat anëtare të Shoqatës së Bankave të Kosovës …

November 12, 2014
më shumë...

Shoqata e Bankave të Kosovës (SHBK) nënshkruan memorandum mirëkuptimi me Shoqatën e Sigurimeve të Kosovës (SHSK) dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

      Shoqata e Bankave të Kosovës (SHBK) nënshkruan memorandum mirëkuptimi me Shoqatën e Sigurimeve të Kosovës (SHSK) dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Në kuader të Forumit te Pronës në Kosovë me temë Tregu i Pronës dhe Financimit të Pronës në Kosovë drejt standardeve Europiane …

November 7, 2014
më shumë...

Gjenerata e pestë përfundon kursin në EFCB

Me 1 Nëntor, gjenerata e pestë e kandidatëve të certifikimit European Foundation Certificate in Banking  (EFCB) ka ndjekur ligjëratën e fundit para se t’i nënshtrohen provimit të certifikimit. Kandidatët vinin nga banka dhe universitete të ndryshme. Grupi i përzier në këtë mënyrë …

November 4, 2014
më shumë...

Zona e Anëtarëve

Kursi Valutor

EUR1 €
USD1.36 $
GBP0.83 £
CHF1.23