Petrit Balija_Shoqata e Bankave te Kosoves_Periodiku Bankar #21-page-001

Periodiku Bankar #21: Vështrim mbi Sektorin Financiar të Kosovës

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin …

Petrit Balija_Shoqata e Bankave te Kosoves_Periodiku Bankar #21-page-001

Periodiku Bankar #21: Vështrim mbi Sektorin Financiar të Kosovës

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin …

Banka të sigurta në Kosovë dhe Shqipëri

Banka të sigurta në Kosovë dhe Shqipëri

Shoqata e Bankave të Kosoves po merr pjesë në Forumin Kombëtar për Siguri Bankare në Tiranë. Hapja solemne është bërë nga drejtuesit e Shoqatave të bankave, respektivisht nga Kosova z.Petrit Balija dhe nga Shqipëria znj. Endrita Xhaferi. Z.Balija me këtë rast tha se siguria e klientëve të bankave është një prej objektivave …

Sektori Financiar i Kosoves përfaqësohet në Berlin

Sektori financiar i Kosoves përfaqësohet në Berlin

Në Berlin është mbajtur takimi vjetor i Fondit Europian për Evropen Juglindore (EFSE) ku morën pjesë lider të sektorëve financiar për Europen juglindore. Panelist i ftuar për të përfaqësuar Kosoven ishte Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës së Bankave të Kosoves z. Petrit Balija. Në panel morën pjesë edhe Guvernatori i Bankës Qëndrore …

Lajmet e përgjithshme Lajmet e anëtarëve

Periodiku Bankar #21: Vështrim mbi Sektorin Financiar të Kosovës

Petrit Balija_Shoqata e Bankave te Kosoves_Periodiku Bankar #21-page-001

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin …

November 30, 2015
më shumë...

Banka të sigurta në Kosovë dhe Shqipëri

Banka të sigurta në Kosovë dhe Shqipëri

Shoqata e Bankave të Kosoves po merr pjesë në Forumin Kombëtar për Siguri Bankare në Tiranë. Hapja solemne është bërë nga drejtuesit e Shoqatave të bankave, respektivisht nga Kosova z.Petrit Balija dhe nga Shqipëria znj. Endrita Xhaferi. Z.Balija me këtë rast tha se siguria e klientëve të bankave është një prej objektivave …

November 26, 2015
më shumë...

Sektori financiar i Kosoves përfaqësohet në Berlin

Sektori Financiar i Kosoves përfaqësohet në Berlin

Në Berlin është mbajtur takimi vjetor i Fondit Europian për Evropen Juglindore (EFSE) ku morën pjesë lider të sektorëve financiar për Europen juglindore. Panelist i ftuar për të përfaqësuar Kosoven ishte Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës së Bankave të Kosoves z. Petrit Balija. Në panel morën pjesë edhe Guvernatori i Bankës Qëndrore …

November 20, 2015
më shumë...

Zona e Anëtarëve

Kursi Valutor

EUR1 €
USD1.36 $
GBP0.83 £
CHF1.23