Periodiku Bankar #23: Vështrim mbi Sektorin Financiar të Kosovës

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo …

Periodiku Bankar #23: Vështrim mbi Sektorin Financiar të Kosovës

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo …

Shoqata e Bankave të Kosovës dhe Banka Qëndrore e Kosoves diskutuan mbi progresin e arritur në implementimin e standardeve të Bazel-it

Sot, më 2 shkurt, 2016 në vazhdën e takimeve në kuadër të projektit për implementimin e standardeve të Bazel-it u mbajt takimi konsultativ mes Shoqatës së Bankave të Kosovës (SHBK) dhe Bankës Qëndrore të Kosovës (BQK). Në këtë takim sektori bankar u …

SHBK merr pjesë në punimet e Konferences Rajonale “Iniciativa për implementimin e shtyllës së dytë të kornizës rregullative të Basel-it: ICAAP/SREP dhe shembujt praktik”

SHBK merr pjesë në punimet e Konferences Rajonale “Iniciativa për implementimin e shtyllës së dytë të kornizës rregullative të Basel-it: ICAAP/SREP dhe shembujt praktik” Prej dates 20-22 janar 2016, në Prishtinë zhvilloi punimet Konferenca e …

Lajmet e përgjithshme Lajmet e anëtarëve

Zona e Anëtarëve

Kursi Valutor

EUR1 €
USD1.36 $
GBP0.83 £
CHF1.23