NLB Prishtina

BERZH financon me 5 milion Euro NLB Bankën për të mbështetur tregun në regjion

Bashkëpunimi i parë mes BERZH-it dhe anëtarit të Grupit NLB në Kosovë. BERZH ka filluar bashkëpunimin me një bankë të re në Kosovë, NLB Banka Prishtinë, me një kredi 5 milion Euro në kuadër të Programit për Lehtësimin e Tregut të BERZH-it (TFP). NLB Banka Prishtinë do të përdor programin për të …

BpB news for web 25 july 2016

BPB i bashkohet programit të energjisë së gjelbër të BERZH-it

Linja e kreditit prej 1 milion eurosh nënshkruhet gjatë vizitës së Presidentit të BERZH-it BPB i është bashkuar programit të financimit për energji efiçiente nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH). Sipas një marrëveshjeje të nënshkruar sot në Prishtinë nga Presidenti i BERZH-it Sir Suma Chakrabarti dhe Arton Celina, Kryeshefi …

2016-07-25_SHBK_Publikimi Mujor #29 ALB_versioni final (1)-page-001

Periodiku Bankar #29: Parimet e Komitetit të Bazelit

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

2016-07-25_SHBK_Publikimi Mujor #29 ALB_versioni final (1)-page-001

Periodiku Bankar #29: Parimet e Komitetit të Bazelit

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

Lajmet e përgjithshme Lajmet e anëtarëve

BPB i bashkohet programit të energjisë së gjelbër të BERZH-it

BpB news for web 25 july 2016

Linja e kreditit prej 1 milion eurosh nënshkruhet gjatë vizitës së Presidentit të BERZH-it BPB i është bashkuar programit të financimit për energji efiçiente nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH). Sipas një marrëveshjeje të nënshkruar sot në Prishtinë nga Presidenti i BERZH-it Sir Suma Chakrabarti dhe Arton Celina, Kryeshefi …

July 25, 2016
më shumë...

Periodiku Bankar #29: Parimet e Komitetit të Bazelit

2016-07-25_SHBK_Publikimi Mujor #29 ALB_versioni final (1)-page-001

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

July 25, 2016
më shumë...

Zona e Anëtarëve

Kursi Valutor

EUR1 €
USD1.36 $
GBP0.83 £
CHF1.23