Kosovo_ATTF_2015-01-21_12_

Përfundoi trajnimi Menaxhimi i Mjeteve dhe Detyrimeve

Më 19 deri më 21 Janar, zyrtarë të bankave komerciale në Kosovë patën rastin të avancojnë njohuritë e tyre në fushën e menaxhimit të mjeteve dhe detyrimeve në banka – duke përfshi qasjet ekonomike dhe rregullatore. Pjesëmarrësit vinin nga shumica e bankave anëtare të SHBK-së, me ç’rast ata u shprehen të …

Mbahet kuvendi për themelimin e Odës së Përmbaruesve Privat

Prishtinë, 22 janar 2015:  Me 22 Janar 2015, është mbajtur kuvendi për themelimin e Odës së Përmbaruesve Privat, pasiqë tanimë janë emëruar dhe kanë filluar punën 26 përmbarues privat.  Fillimi i punës së përmbaruesve privat do të kontribojë në zgjidhjen e çështjes së lëndëve të grumbulluara gjyqësore në Kosovë. USAID-i, përmes programit …

SHBK takohet me Thesarin Amerikan pranë Ministrisë së Financave: Mundësi investimi në letrat me vlerë të Republikës së Kosovës

Me datë 9 dhjetor 2014 është mbajtë takimi mes SHBK-së dhe zyrtarëve nga Thesari Amerikan. Drejtori Ekzekutiv I Shoqatës së Bankave të Kosovës z. Petrit Balija priti në takim përfaqësuesit nga Thesari Amerikan z. Gianaris dhe znj. Kika Salihu të cilët e informuan Shoqatën  mbi aktivitetet e fundit që janë zhvilluar në kuadër …

Komitetet në Shoqatën e Bankave të Kosovës Përzgjedhin Kryesinë e Re

Në kuadër të Shoqatës së Bankave të Kosovës (SHBK) funksionojnë dhjetë komitete të fushave të ndryshme të sektorit bankar. Komitetet përbëhen nga  përfaqësues respektiv të tetë anëtarëve të SHBK-së.  Komitetet kanë funksione tejet të rëndësishme për të trajtuar çështje specifike që ndikojnë në funksionimin më të mirë të sektorit. Në pjesën e dytë …

Lajmet e përgjithshme Lajmet e anëtarëve

Përfundoi trajnimi Menaxhimi i Mjeteve dhe Detyrimeve

Kosovo_ATTF_2015-01-21_12_

Më 19 deri më 21 Janar, zyrtarë të bankave komerciale në Kosovë patën rastin të avancojnë njohuritë e tyre në fushën e menaxhimit të mjeteve dhe detyrimeve në banka – duke përfshi qasjet ekonomike dhe rregullatore. Pjesëmarrësit vinin nga shumica e bankave anëtare të SHBK-së, me ç’rast ata u shprehen të …

January 23, 2015
më shumë...

Mbahet kuvendi për themelimin e Odës së Përmbaruesve Privat

Prishtinë, 22 janar 2015:  Me 22 Janar 2015, është mbajtur kuvendi për themelimin e Odës së Përmbaruesve Privat, pasiqë tanimë janë emëruar dhe kanë filluar punën 26 përmbarues privat.  Fillimi i punës së përmbaruesve privat do të kontribojë në zgjidhjen e çështjes së lëndëve të grumbulluara gjyqësore në Kosovë. USAID-i, përmes programit …

January 23, 2015
më shumë...

SHBK takohet me Thesarin Amerikan pranë Ministrisë së Financave: Mundësi investimi në letrat me vlerë të Republikës së Kosovës

Me datë 9 dhjetor 2014 është mbajtë takimi mes SHBK-së dhe zyrtarëve nga Thesari Amerikan. Drejtori Ekzekutiv I Shoqatës së Bankave të Kosovës z. Petrit Balija priti në takim përfaqësuesit nga Thesari Amerikan z. Gianaris dhe znj. Kika Salihu të cilët e informuan Shoqatën  mbi aktivitetet e fundit që janë zhvilluar në kuadër …

January 12, 2015
më shumë...

Komitetet në Shoqatën e Bankave të Kosovës Përzgjedhin Kryesinë e Re

Në kuadër të Shoqatës së Bankave të Kosovës (SHBK) funksionojnë dhjetë komitete të fushave të ndryshme të sektorit bankar. Komitetet përbëhen nga  përfaqësues respektiv të tetë anëtarëve të SHBK-së.  Komitetet kanë funksione tejet të rëndësishme për të trajtuar çështje specifike që ndikojnë në funksionimin më të mirë të sektorit. Në pjesën e dytë …

January 9, 2015
më shumë...

Zona e Anëtarëve

Kursi Valutor

EUR1 €
USD1.36 $
GBP0.83 £
CHF1.23