The Kosovo Banker - Nr05_SHQIP foto_1

Revista

“The Kosovo Banker” është botim i Shoqatës së Bankave të Kosovës. Revista botohet dy herë në vit, me qëllim të informimit të saktë të publikut lidhur me industrinë bankare në Kosovë              

Petrit Balija_Shoqata e Bankave te Kosoves_Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës #6_Qershor 2014_Page_01

Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës

“Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës” është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të këtij viti. Publikimet mujore përmbajnë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor do të trajtojë çështje të caktuara të …

Petrit_Balija_SHBK_IFC

Shoqata e Bankave të Kosovës (SHBK) dhe Korporata Financiare Ndërkombëtare (IFC) mbështesin programin e edukimit financiar në Kosovë

Prishtinë, Kosovë, 2 Korrik, 2014 –SHBK si përfaqësuese e sektorit bankar në Kosovë dhe IFC, anëtare e grupit të Bankës Botërore, kanë nënshkruar marrëveshje të përbashkët për përmirësimin e edukimit financiar në Kosovë, duke treguar kështu një përkushtim për edukimin e konsumatorëve. Përmes edukimit financiar, do të ndihmojë në rritjen e aftësive dhe njohurive të…

Publikimi_ballina

Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës

  “Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës” është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të këtij viti. Publikimet mujore përmbajnë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor do të trajtojë çështje të caktuara të sistemit financiar …

Lajmet e përgjithshme Lajmet e anëtarëve

Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës

Petrit Balija_Shoqata e Bankave te Kosoves_Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës #6_Qershor 2014_Page_01

“Vështrim Periodik mbi Sektorin Financiar të Kosovës” është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të këtij viti. Publikimet mujore përmbajnë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor do të trajtojë çështje të caktuara të …

July 8, 2014
më shumë...

Shoqata e Bankave të Kosovës (SHBK) dhe Korporata Financiare Ndërkombëtare (IFC) mbështesin programin e edukimit financiar në Kosovë

Petrit_Balija_SHBK_IFC

Prishtinë, Kosovë, 2 Korrik, 2014 –SHBK si përfaqësuese e sektorit bankar në Kosovë dhe IFC, anëtare e grupit të Bankës Botërore, kanë nënshkruar marrëveshje të përbashkët për përmirësimin e edukimit financiar në Kosovë, duke treguar kështu një përkushtim për edukimin e konsumatorëve. Përmes edukimit financiar, do të ndihmojë në rritjen e aftësive dhe njohurive të…

July 2, 2014
më shumë...

Shqipëria dhe Kosova takohen në Prizren në Forumin për Sigurinë Bankare

DSCN0065_edit

Sot përfundoi punimet Forumi i Tretë Kombëtar Për Sigurinë Bankare, në Prizren. Forumi bashkoi ekspertët nga fusha e sigurisë bankare të cilët në këtë tryezë diskutuan rreth temave aktuale dhe zhvillimeve më të fundit në lëminë e sigurisë, me ç’rast adresoi të dy elementet e sigurisë bankare, pra asaj fizike dhe të informacionit. Për herë…

May 28, 2014
më shumë...

Zona e Anëtarëve

Kursi Valutor

EUR1 €
USD1.36 $
GBP0.83 £
CHF1.23