the-kosovo-banker-ed-10

Revista “The Kosovo Banker”

                                          “The Kosovo Banker” është botim i Shoqatës së Bankave të Kosovës. Revista botohet dy herë në vit, me qëllim të informimit të saktë të publikut lidhur me industrinë bankare në Kosovë

shoqata-e-bankave-te-kosoves_publikimi-mujor-35-alb-page-001

Periodiku Bankar #35: Regjistri i Pengut për sendet e luajtshme

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

shoqata-e-bankave-te-kosoves_publikimi-mujor-35-alb-page-001

Periodiku Bankar #35: Regjistri i Pengut për sendet e luajtshme

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

shoqata-e-bankave-te-kosoves_publikimi-mujor-34-alb-page-001

Periodiku Bankar #34: Konferenca vjetore – Shërbimet Digjitale

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

Lajmet e përgjithshme Lajmet e anëtarëve

Revista “The Kosovo Banker”

the-kosovo-banker-ed-10

                                          “The Kosovo Banker” është botim i Shoqatës së Bankave të Kosovës. Revista botohet dy herë në vit, me qëllim të informimit të saktë të publikut lidhur me industrinë bankare në Kosovë

January 10, 2017
më shumë...

Periodiku Bankar #35: Regjistri i Pengut për sendet e luajtshme

shoqata-e-bankave-te-kosoves_publikimi-mujor-35-alb-page-001

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

December 23, 2016
më shumë...

Periodiku Bankar #34: Konferenca vjetore – Shërbimet Digjitale

shoqata-e-bankave-te-kosoves_publikimi-mujor-34-alb-page-001

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

December 23, 2016
më shumë...

Mundësi për punë praktike

Shoqata e Bankave të Kosovës Mundësi për punë praktike Përshkrimi i punës Shoqata e Bankave (SHBK) është zëri i industrisë bankare në Kosovë. Bashkëpunon me Qeverinë, Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, mediat dhe opinionin publik me qëllim mbështetjen e një industrie të shëndoshë bankare e cila promovon zhvillimin afatgjatë ekonomik në Kosovë. SHBK …

December 9, 2016
më shumë...

Zona e Anëtarëve

Kursi Valutor

EUR1 €
USD1.36 $
GBP0.83 £
CHF1.23