Kryetari i Parlamentit krijon zyre për bizneset në Kuvend

Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka bërë të ditur se ka vendosur që t’i jap komunitetit të biznesit një zyrë në Kuvendin e Kosovës në mënyrë që bizneset të kenë qasje më të mirë në hartimin dhe ndryshimin …

Periodiku Bankar #16 Shoqata e Bankave te Kosoves-page-001

Periodiku Bankar -Vështrim mbi Sektorin Financiar të Kosovës

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

Performanca dhe sfidat e sektorit bankar u prezantuan në konferencën ‘Aktivizimi i Burimeve të Rritjes Ekonomike në Kosovë’

Prishtinë [15 maj, 2015]: Shoqata e Bankave të Kosovës e përfaqësuar nga kryetari i Bordit të drejtorëve z. Robert Wright mori pjesë në sesionin e parë të konferencës ‘Aktivizimi i Burimeve të Rritjes Ekonomike në Kosovë’. Sesioni i parë …

EFSE DF vazhdon përkrahjen për revistën “The Kosovo Banker” deri në fund të vitit 2016

        Publikimi promovon edukimin financiar në Kosovë Frankfurt dhe Prishtinë [15 maj, 2015]– Departamenti për Zhvillim në kuadër të Fondit Europian për Europën Juglindore (EFSE …

Lajmet e përgjithshme Lajmet e anëtarëve

Periodiku Bankar -Vështrim mbi Sektorin Financiar të Kosovës

Periodiku Bankar #16 Shoqata e Bankave te Kosoves-page-001

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

May 20, 2015
më shumë...

Zona e Anëtarëve

Kursi Valutor

EUR1 €
USD1.36 $
GBP0.83 £
CHF1.23