Shoqata-e-Bankave-të-Kosoves_Publikimi-Mujor-31-ALB

Periodiku Bankar #31: Forum i Hapur: Sektori bankar dhe sistemi i zbatimit të kontratave në Kosovë

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

Shoqata-e-Bankave-të-Kosoves_Publikimi-Mujor-31-ALB

Periodiku Bankar #31: Forum i Hapur: Sektori bankar dhe sistemi i zbatimit të kontratave në Kosovë

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

Shoqata-e-Bankave-të-Kosoves_Publikimi-Mujor-30-ALB

Periodiku Bankar #30: Legjislacioni sekondar i gjashtëmujorit të parë të vitit 2016 për sektorin bankar në Republikën e Kosovës

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

Shoqata-e-Bankave-të-Kosoves_Publikimi-Mujor-30-ALB

Periodiku Bankar #30: Legjislacioni sekondar i gjashtëmujorit të parë të vitit 2016 për sektorin bankar në Republikën e Kosovës

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

Lajmet e përgjithshme Lajmet e anëtarëve

Periodiku Bankar #31: Forum i Hapur: Sektori bankar dhe sistemi i zbatimit të kontratave në Kosovë

Shoqata-e-Bankave-të-Kosoves_Publikimi-Mujor-31-ALB

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

August 18, 2016
më shumë...

Periodiku Bankar #30: Legjislacioni sekondar i gjashtëmujorit të parë të vitit 2016 për sektorin bankar në Republikën e Kosovës

Shoqata-e-Bankave-të-Kosoves_Publikimi-Mujor-30-ALB

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

August 18, 2016
më shumë...

BPB i bashkohet programit të energjisë së gjelbër të BERZH-it

BpB news for web 25 july 2016

Linja e kreditit prej 1 milion eurosh nënshkruhet gjatë vizitës së Presidentit të BERZH-it BPB i është bashkuar programit të financimit për energji efiçiente nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH). Sipas një marrëveshjeje të nënshkruar sot në Prishtinë nga Presidenti i BERZH-it Sir Suma Chakrabarti dhe Arton Celina, Kryeshefi …

July 25, 2016
më shumë...

Zona e Anëtarëve

Kursi Valutor

EUR1 €
USD1.36 $
GBP0.83 £
CHF1.23