Bankat

Banka Ekonomike


Webpage:
www.bekonomike.com


Email:
info@bekonomike.com


Adresa Postale:
Sheshi Nënë Tereza p.n.
10000 Prishtinë, Kosovë


Tel: +381 38 22 53 53
Fax: +381 38 22 54 54

Banka Kombëtare Tregtare


Webpage:
www.bkt-ks.com


Email:
infobktkosovo@bkt.com.al


Adresa Postale:
Qyteza Pejton
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës


Tel: + 381 38 666 666
Fax: +381 38 222 906

Banka Për Biznes


Webpage:
www.bpbbank.com


Email:
informata@bpbbank.com


Adresa Postale:
Rr. UÇK nr. 41
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës


P: +381 38 60 60 10
F: +381 38 60 60 15
call center: +381 38 620 620

Türkiye İş Bankası


Adresa Postale:
Rr. UÇK,
Nr.43, Prishtine, Kosove


Tel: +381 38 245 245


NLB Prishtina


Webpage:
www.nlbprishtina-kos.com


Email:
info@nlbprishtina-kos.com


Adresa Postale:
Rr. Rexhep Luci Nr.5
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës


Tel: +381 (0) 38 225 394; 240 230 026,
Fax: +381 (0) 38 225 152,

ProCredit Bank


Webpage:
www.procreditbank-kos.com


Email:
info@procreditbank-kos.com


Adresa Postale:
ProCredit Bank, Kosovë
Rr. Nëna Terezë Nr. 16
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës


Tel: +381 (38) 555 777
Fax: +381 (38) 248 777

Raiffeisen Bank


Webpage:
www.raiffeisen-kosovo.com


E-mail:
info@raiffeisen-kosovo.com


Adresa Postale:
Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
St. UÇK No. 51
10000 Prishtina, Kosovo


Tel: + 381 38 222 222

TEB Bank


Webpage:
www.teb-kos.com


Email:
info@teb-kos.com


Adresa Postale:
Rr. Agim Ramadani Nr.15
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës


Tel. 038 230 000
Fax. 038 224 699

T.C. Ziraat Bankasi A.S. – Dega ne Kosovë


Webpage:
www.ziraatbank-kosova.com

Email:
info@ziraatbank-kosova.com

Adresa Postale:
Rr. Pashko Vasa Nr.18
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel. 038 222 000