Periodiku Bankar -Përmbledhje e Publikimeve gjatë vitit 2016 -Shoqata e Bankave të Kosoves-page-001

Periodiku Bankar #36: Përmbledhje e Publikimeve Mujore për vitin 2016

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në Kosovë.Publikimi nr.1Publikimi nr.2Publikimi nr.3Publikimi nr.4Publikimi nr.5Publikimi nr.6Publikimi nr.7Publikimi nr.8Publikimi nr.9Publikimi nr.10Publikimi nr.11Publikimi nr.12Publikimi nr.13 -Janar 2015 – Struktura e aseteve të sistemit financiarPublikimi nr.14 -Shkurt 2015 – Struktura e aseteve të industrisë bankarePublikimi nr.15 -Mars 2015 – Struktura e detyrimeve të industrisë bankarePublikimi nr.16 -Prill 2015 – Industria bankare – Statistika mbi transaksionet ndërbankarePublikimi nr.17 -Maj 2015 – Indikatorët kryesor të ekonomisë në vendet e ballkanit perëndimorPublikimi nr.18 -Qershor 2015 – Pasqyra e të ardhurave të industrisë bankare në KosovëPublikimi nr.19 -Korrik 2015 – Kreditë në kuadër të aseteve të industrisë bankare në KosovëPublikimi nr.20 -Gusht 2015 – Depozitat në kuadër të detyrimeve të industrisë bankare në KosovëPublikimi nr.21 -Shtator 2015 – Panairi financiar i Kosovës 2015Publikimi nr.22 -Tetor 2015 – Norma efektive e interesit në industrinë bankarePublikimi nr.23 -Nëntor 2015 – Raporti ndërmjet depozitave dhe kredivePublikimi nr.24 -Dhjetor 2015 – Shërbimet elektronike bankarePublikimi nr.25 -Janar 2016 -Përmbledhje e publikimeve mujore për vitin 2015Publikimi nr.26 -Shkurt 2016 -Niveli i kredive jo-performuesePublikimi nr.27 -Mars 2016 -Pasqyra e të ardhurave të industrisë bankarePublikimi nr.28 -Prill 2016 -Normat efektive të interesitPublikimi nr.29 -Maj 2016 -Parimet e Komitetit të BazelitPublikimi nr.30 -Qershor 2016 -Legjislacioni sekondar i gjashtëmujorit të parë të vitit 2016 për sektorin bankar në Republikën e KosovësPublikimi nr.31 -Korrik 2016 -Forum i Hapur: Sektori bankar dhe sistemi i zbatimit të kontratave në KosovëPublikimi nr.32 -Gusht 2016 – Fondi për Sigurimin e Depozitave të KosovësPublikimi nr#33 -Shtator 2016 – Fondi Kosovar për Garanci KreditorePublikimi nr#34 -Tetor 2016 – Konferenca vjetore – Shërbimet DigjitalePublikimi nr#35 -nëntor 2016 –Regjistri i Pengut për sendet e luajtshmePublikimi nr#36 -dhjetor 2016 –Përmbledhje e Publikimeve Mujore për vitin 2016
Lajmet e përgjithshme Lajmet e anëtarëve

Periodiku Bankar #36: Përmbledhje e Publikimeve Mujore për vitin 2016

Periodiku Bankar -Përmbledhje e Publikimeve gjatë vitit 2016 -Shoqata e Bankave të Kosoves-page-001

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

February 27, 2017
më shumë...

Periodiku Bankar #35: Regjistri i Pengut për sendet e luajtshme

shoqata-e-bankave-te-kosoves_publikimi-mujor-35-alb-page-001

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

December 23, 2016
më shumë...

Periodiku Bankar #34: Konferenca vjetore – Shërbimet Digjitale

shoqata-e-bankave-te-kosoves_publikimi-mujor-34-alb-page-001

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

December 23, 2016
më shumë...

Periodiku Bankar #33: Fondi Kosovar për Garanci Kreditore

2016-09-shoqata-e-bankave-te-kosoves_publikim-mujor-33-1-page-001

Periodiku Bankar është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e parë në muajin janar të vitit 2014. Periodiku Bankar përmbanë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në…

December 6, 2016
më shumë...

Zona e Anëtarëve

Kursi Valutor

EUR1 €
USD1.11 $
GBP0.87 £
CHF1.09