Revista

July 9th, 2014

The Kosovo Banker - Nr05_SHQIP foto_1

“The Kosovo Banker” është botim i Shoqatës së Bankave të Kosovës. Revista botohet dy herë në vit, me qëllim të informimit të saktë të publikut lidhur me industrinë bankare në Kosovë

 

 

 

 

 

 

 

The Kosovo Banker - Nr05_SHQIP foto