Revista “The Kosovo Banker”

December 24th, 2014

Petrit Balija_Shoqata e Bankave të Kosovës_The Kosovo Banker #6_dhjetor_2014

“The Kosovo Banker” është botim i Shoqatës së Bankave të Kosovës. Revista botohet dy herë në vit, me qëllim të informimit të saktë të publikut lidhur me industrinë bankare në Kosovë

 

 

 

 

 

 

 

The Kosovo Banker - Nr05_SHQIP foto

Petrit Balija_Shoqata e Bankave të Kosovës_The Kosovo Banker #6_dhjetor_2014