Revista “The Kosovo Banker”

December 24th, 2014

TKB REVISTA #9_ALB_web-page-001

“The Kosovo Banker” është botim i Shoqatës së Bankave të Kosovës. Revista botohet dy herë në vit, me qëllim të informimit të saktë të publikut lidhur me industrinë bankare në Kosovë

 

The Kosovo Banker - Nr05_SHQIP foto   Petrit Balija_Shoqata e Bankave të Kosovës_The Kosovo Banker #6_dhjetor_2014

The Kosovo Banker #07The Kosovo Banker - Nr08_ALB BallinaTKB REVISTA #9_ALB_web-page-001