Revista “The Kosovo Banker”

July 13th, 2017

“The Kosovo Banker” është botim i Shoqatës së Bankave të Kosovës. Revista botohet dy herë në vit, me qëllim të informimit të saktë të publikut lidhur me industrinë bankare në Kosovë

The Kosovo Banker - Nr05_SHQIP foto   Petrit Balija_Shoqata e Bankave të Kosovës_The Kosovo Banker #6_dhjetor_2014

The Kosovo Banker #07 The Kosovo Banker - Nr08_ALB BallinaTKB REVISTA #9_ALB_web-page-001

the-kosovo-banker-ed-10